Napędy PortaMatic

Możliwość zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem,

za pomocą systemu BiSecur. Wyposażenie w sygnał akustyczny podnosi bezpieczeństwo, a oświetlenie LED dodatkowo doświetla przejście.

Łatwy montaż, komfortowa i bezpieczna praca,

Napęd, który łagodnie i cicho otwiera i zamyka drzwi. Siła do wyzwolenia ruchu jest niewielka. Wystarczy lekko dotknąć drzwi będące w ruchu, żeby natychmiast je zatrzymać.

Dokładniejsze informacje: